Отворена покана Rad.Ost

Резиденция в Akademie Schloss Solitude | Eastern European Exchange Network

15 юни – 5 юли 2020

 

RAD.OST е новоучредена резидентна формация като част от източноевропейската мрежа Eastern European Network, инициирана от Akademie Schloss Solitude в сътрудничество с Гьоте Институт България, в която три независими Софийски арт пространства — Aether, Radar Sofia и Swimming Pool — предоставят възможност за тримесечен престой в замъка Schloss Solitude в Щутгарт.

Този партньорски пакт е насочен към дългосрочен обмен между организациите и техните резиденти. Всяка година кандидат и резидент от Akademie Schloss Solitude ще бъде канен/a на резиденция в София, докато български артист ще има възможност да осъществи тримесечен творчески престой в Щутгарт.

Идеята за създаване на нови връзки между резидентни пространства в съвременна Европа (като пост нео-либерална конфигурация) предполага радикално преосмисляне на разстоянията, които ни свързват и разделят, а също така призовава към анализ на нашите общи механизми за съпротива срещу дехуманизиращата същност на продуктово ориентирания свят.

RAD.OST поставя въпроса за начина, по който се асоциираме, идентифицираме и позиционираме в настоящето. Надяваме се, че общите ни усилията ще успеят да допринесат за оформянето на нова платформа за диалог и комуникация, а също и за критическо вглеждане в контекста в по-широк мащаб. RAD.OST е също и убежище, където творците имат възможност да възстановяват силите си и да наберат кураж за нови действия и творчество. Цялото начинание може да бъде разглеждано и като структурен въпрос относно баланса на „soft power“ при оперативните подходи в културния сектор между Изтока и Запада. Високо ценим нуждата от време за рефлексия и тихо развитие на творческия процес. Затова предлагаме възможност за период, в който се избягва напрежението от крайни срокове и изискването за обезателно представяне на завършен продукт.

В нашия избор на резидент оставаме отворени също и към проектни предложения, обхващащи вече стартирали процеси. Периодът на пребиваване в Германия дава възможност на избрания кандидат да се потопи дълбоко в спецификата на резиденцията Schloss Solitude, да научи за политическия, социалния и художествения контекст на страната, да се свърже със средата и да се социализира, да формира потенциални бъдещи сътрудничества вътре в мрежата на Академията, нейните сътрудници и партньори, както и да изпълни и представи своята работа/и или творчески подход в нова среда.

Какво предлагаме
– тримесечна резиденция в самостоятелно студио в Akademie Schloss Solitude
– месечна стипендия от 1200 евро
– бюджет за продукционни разходи в размер на 2000 евро
– пътни разходи (икономическа класа) от и до България

Условия за участие
Резиденцията е отворена за кандидати, които са активни в областта на визуалните изкуства, пърформанса, театъра или литературата и владеят английски на работно ниво.

Материали за кандидатстване
Моля, изпратете ни до края на 5 юли 2020 г. следните материали за кандидатстване на английски език:

– CV (максимум 3 страници);
– Портфолио, обхващащо от 3 до 5 произведения или проекти (снимки). (В случай на писатели/драматурзи: примерен текст или набор от текстове, които като цяло да не надвишават 20 страници);
– Мотивационно писмо (до една страница);
– Проектно предложение за престоя в Щутгарт.

Срок на кандидатстване
До края на 5 юли 2020 г

Обявяването на резултатите
15 юли 2020 г.

 

Престой:
1 oктомври – 31 декември 2020 г. (възможно е по-късно пристигане и по-ранно тръгване)

Селекция
Селекцията на българските кандидати ще бъде направена от членовете на българските организации, а окончателният избор на резидент остава на AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE:

Александър Мануилов, арт мениджър на Радар София,
Войн де Войн, художник, куратор и мениджър на Æther, София,
Виктория Драганова, куратор и директор на Swimming Pool, София.

Моля, изпратете всички необходими материали на:
info@radarsofia.org, с копия на: aetherartsofia@gmail.com и viktoria@swimmingpoolprojects.org

Моля, изпратете ни материалите си във възможно наймалко на брой PDF файлове и не по-големи от 10 MB.

 

 

  • RADOSTwhite