Марджолин Дийкман и Пол О’Нийл

Лекции | Публична програма на кураторското училище

Софийска Градска Художествена Галерия, София, 17 януари 2019, 17:00-19:00

 

Swimming Pool в сътрудничество със Софийска Градска Художествена Галерия има удоволствието да ви покани на двойна лекция на Пол О’Нийл и Марджолин Дийкман. Събитиeто е част от Публичната програма на Кураторското училище при Swimming Pool през 2018.

Пoл О’Нийл: Изложбата като форма на наблюдение и бягство

В рамките на пърформативна си лекция, Пол О’Нийл ще разсъждава върху кураторска си практика, колективната изложба (collective exhibition-making) и публиката като конструиран редимейд. Отправна точка е неговият неотдавнашен изложбен проект „We are the Center for Curatorial Studies (Ние сме Център за кураторски изследвания)“ (2016-17) в Хесел Музеум, а тази лекция обсъжда случилите се кураторски проучвания и разширява концепцията за кураторството  в посока създаване на възможности за контактни точки и асемблажи, освен това опосредстване на събирането на различни тела и индивиди  и тяхната дискурсивна свързаност. По този начин лекцията предлага идеята за осмислянето на „изложбата“ сама по себе си като възможност за изследователска дейност със собствен модус на възникване.

O’Нийл освен това ще продължи да изследва как различни точки на контакт са възможни, когато изложбата се превръща във форма на бягство както за произведенията, така и за зрителите. Тук О’Нийл идентифицира бягството като ключово понятие за кураторството, което само по себе си се дефинира като акт на освобождаване – от нещо, някъде, някой, придружено от желанието за трансформация. Бягството въвлича езикът като съучастник в нуждата ни да можем поне да си представим себе си другаде. Как може езикът на изложбите да ни позволи да наблюдаваме бягството като кураторска форма на „изложба“?

Марджолин Дийкман: Взаимосвързаност. Въведение в практиката на кураторската инициатива Enough Room for Space

Марджолин Дийкман ще разсъждава върху ролята на взаимозависимостта както в собствената си художествена практика, така и в рамките художествената инициатива Enough Room for Space.

Дийкман изследва човешки системи и структури, които имат за цел да се намесят, контролират и в крайна сметка да овладеят нашата околна среда. Ползвайки се от концепции и методологии от различни дисциплини, Дийкман въвлича теми като урбанизъм, екология, антропология, музеология и футурология. Подобен „широк“ подход свидетелства за интереса й към привидно несвързани теми: „Като цяло съм по-скоро вдъхновена от културата и нейната връзка с различни области – научни, социални или политически, често извън изкуството.“

Този възглед е очертан и в етоса на Enough Room for Space (ERforS), независима инициатива за изкуства, основана от Дийкман и художника Маартен Ванден Ейнде през 2005 г., която се фокусира върху генериране на експериментални изследователски проекти и изложби. Предназначени да се противопоставят на ограниченията, често свързани с институционалното пространство, ERforS се фокусира основно върху размиване на дисциплинарните граници, били те артистични, научни или активистки.

Кураторското училище, oрганизирано през 2018 от Swimming Pool, изследва потенциала, който се крие за независимите арт инициативи и цели да насърчи създаването и грижата за подобен тип пространства в София. Публичната програма има за цел да изследва въздействието (agency) на подобни инициативи и дали те имат заряда да раздвижват обществото ни. Освен това търси да преосмисли тяхната нерегулярност (изявяваща се в неинституционалност, икономика, базираща върху споделянето и DIY култура) и дали тя предлага нови видове институционализиране, възможни и уместни в актуалната социална среда. Програмата обръща внимание и на възможностите за резонанc и създаването на структури за общо мислене и въображение. Лекцията с реномираните ни гости Маржолийн Дикман и Пол О’Нийл има за цел да обсъдят концептуални модели, практически предизвикателства и политически потенциал на проектните пространства.

 

Програмата се води от Виктория Драганова, директор на Swimming Pool.
Гостуването се финансира по Програма Култура, Награда „Гауденц Б. Руф“ и фонд на Swimming Pool.

Marjolijn Dijkman (1978 г., Холандия) е художничка и съосновател на Enough Room for Space в Брюксел. Нейните интердисциплинарни творби могат да се разглеждат като форма на научна фантастика, отчасти основаващи се на научноизследователски факти, но транспортирани в сферата на фикцията, абстракцията и спекулацията. Базиращи върху изследване и сътрудничества, нейният творчески метод търси преплитането с колективни наративи, отнасящи се към обществената сфера. Самостоятелни изложби: в Muchmuseum (с Toril Johannessen), Осло, NO (2018), фиг. 2 в ICA, Лондон, Великобритания (2015 г.), IKON Галерия, Бирмингам Великобритания, The Berkley Art Museum, Бъркли, САЩ (2010 г.). Международни групови изложби: 21-вото биенале в Сидни (2018 г.); 11-то биенале в Шанхай (2016 г.) и 8-то биенале на Шаржа (2007). Enough Room for Space (ERforS) е художествена инициатива, която инициира и координира дългосрочни колективни изследователски проекти. ERforS действа възможно най-свободно, като винаги поставя контекста и идеята пред средата, проблематизирайки границите между различните дисциплини (артистични, научни или активистки). Текущи проекти: Триъгълна търговия (2017 – текуща); Сценарии за несигурност (2015 – текущи) и Изпълняващи обекти (2014 г. – текущо).

Д-р Пол О’Нийл е ирландски куратор, художник, писател и педагог, базиран в Хелзинки и Ню Йорк. Той е художествен директор на PUBLICS – Кураторска агенция и ново изкуство в Хелзинки. Между 2013-17 г. е бил директор на кураторската програма в Центъра за учебни проучвания (CCS), Bard College, Ню Йорк. О’Нийл е широко смятан за един от най-важните научно-ориентирани куратори и водещ учен за кураторска практика, изкуство в публичното пространство и историята на изложбения модел. О’Нийл е заемал многобройни кураторски и изследователски позиции през последните двадесет години и е преподавал в едни от основмните програми за кураторски и визуални изкуства в Европа и Великобритания. О’Нийл е участник в повече от шестдесет кураторски проекта по целия свят, а наскоро и той беше един от основните организатори на големия международен симпозиум: Curating after the Global, организиран от фондация LUMA в Арл, 2017.

О’Нийл пише за книги, каталози и списания, редовно пише за Art Monthy. Той е редактор на кураторската антология Curating Subjects (2007) и съ-редактор на Curating and the Educational Turn (2010) и Curating Research (2014) заедно с Мик Уилсън и съвместно публикувани от De Appel и Open Editions (Амстердам и Лондон). Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art (Амстердам, Valiz, 2011), съвместно с Клеър Дохърти и автор на книгата “ The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), (Cambridge, MASS., The MIT Press, 2012). Неговите най-нови антологии, , The Curatorial Conundrum…, and How Institutions Think, са съвместно редактирани с Луси Стийдс и Мик Уилсън и публикувани с MIT Press през 2016 и 2017. Понастоящем работи върху Durational Aesthetics: Time and Contemporary Art (Лондон, Bloombury Press, 2018).

  • marjo-sea-dragon-1-sm
  • Paul