Education Initiative

2018-2019

Тази година SWIMMING POOL инициира проекти с фокус върху образованието в полето на изкуствата и курирането. Започваме да експериментираме с по-структурни подходи, които изследват потенциала на неинституционалното образование. Чрез сътрудничества, лекции, уъркшопи и дискусии ние ще търсим границите, съществуващи в арт училищата днес, като същевременно целим създаването на нови модели – възможни и уместни в средата ни днес.