Съединяване: За телата от вода

Изложба с Catherine Biocca, Вълко Чобанов, Nona Inescu, Мария Налбанtова, Jakub Nepraš, Petr Nikl, Tabita Rezaire, Karolína Rossí, Pavel Sterec и Johana Střížková

28 Юни – 4 Август 2019

 

За нас е удоволствие да ви поканим на изложбата Interconnection: On Bodies of Water (Съединяване: За телата от вода), залагаща на идеи в полето на екофеминизма и, по-специално, хидрофеминизма. Това е втората изложба в рамките на дългосрочния проект Islands: Possibilities of Togetherness, който бе стартиран през 2019 г. от Jindřich Chalupecký Society, чешка платформа за съвременно изкуство. Изложбата ще представи работи на Catherine Biocca, Вълко Чобанов, Nona Inescu, Мария Налбантова, Jakub Nepraš, Petr Nikl, Tabita Rezaire, Karolína Rossí, Pavel Sterec и Johana Střížková.

Водата не само съставлява над 80% от човешкото тяло (като този процент е още по-висок при редица животински и растителни видове), но също така съединява всяка органична и неорганична материя на планетата – в постоянен кръговрат, размивайки границите. Сякаш всеки жив организъм и всяка клетка са острови в безкрайно море, неизбежно свързани помежду си.

Изложбата набляга върху мотива на водата като условие за живот, като движение, като сливане на жизнени форми, като същевременно търси една не-хуманистичнa гледна точка, където човекът е само част, а не най-висша форма на живот в екосистемата. Този начин на мислене е вдъхновен от австралийския теоретик Астрида Нейманис. Тя предлага термина „хидрофеминизъм“ (описан широко в книгата ѝ Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology, публикувана през 2017 г.), чрез който изследва пост-хуманистичното и материалистично разбиране за субекта/”себе си“ като флуиден и онтологично свързан с „другия“.

Дългосрочният проект Islands. Possibilities of Togetherness включва няколко партньорски организации и разглежда проблемите около това, какво е да сме заедно, като същевременно засяга теми като устойчивост, екология, утопия спрямо дистопия, етика, комуникация и симбиоза. Първата част, озаглавена (Dis)connection, бе изложена в Kunstvereinging Diepeinheim по-рано тази година и постави изходните за целия проект въпроси: Как да бъдем заедно? С кого или с какво можем да се свържем, за да започнем да решаваме глобалнo-планетарни кризи? Как можем непрекъснато да се свързваме с „другия“ и да бъдем заедно, без да затваряме веригата?

Interconnection: On Bodies of Water (Съединяване: За телата от вода), която се провежда в Swimming Pool, се фокусира върху аспектите на съвместното съществуване и колективността, като прилага една глобално-планетарна, „междувидова“ перспектива.

 

Куратори: Veronika Čechová и Tereza Jindrová
Концепция: Tereza Jindrová

 • Interconnection, installation view. Petr Nikl, Ferryman, kayak, mannequin, fencing mask, neoprene, 1996/2019. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. Petr Nikl, Ferryman, kayak, mannequin, fencing mask, neoprene, 1996/2019. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection, installation view. From left: Jakub Nepraš, Meadow, videosculpture with sound plexiglass, natural stone, 2012, Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018, Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. From left: Jakub Nepraš, Meadow, videosculpture with sound plexiglass, natural stone, 2012, Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018, Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection, installation view. Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019, Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019, Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection, installation view. From left: Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018, Jakub Nepraš, Meadow, videosculpture with sound plexiglass, natural stone, 2012, Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. From left: Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018, Jakub Nepraš, Meadow, videosculpture with sound plexiglass, natural stone, 2012, Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection, installation view. Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. Nona Inescu, Brittle Bones IV, metal stand, Heliastrea, defrancei coral, glazed ceramics, metal stand, 2019, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018. Photo: Tomáš Souček
 • Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018. Photo: Tomáš Souček
  Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection, installation view. From left: Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018, Maria Nalbantova, Disaster, Site-specific installation, various materials (paper, mirror-foil, acrylic, glass), 2018/2019. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. From left: Maria Nalbantova, Red Rain, threads, styrofoam, plaster, 2018, Karolína Rossí, Untitled, edition of 9 pieces watercolor on paper, collage, 2018, Maria Nalbantova, Disaster, Site-specific installation, various materials (paper, mirror-foil, acrylic, glass), 2018/2019. Photo: Tomáš Souček
 • Valko Chobanov A beautiful view, painting, acryl on wood, 2017. Photo: Tomáš Souček
  Valko Chobanov A beautiful view, painting, acryl on wood, 2017. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection, installation view. Catherine Biocca, Marine IV, painting, oil on canvas, video, 9 minutes, 2019. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. Catherine Biocca, Marine IV, painting, oil on canvas, video, 9 minutes, 2019. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection-2810
 • Interconnection, installation view. From left: Tabita Rezaire, Deep Down Tidal, video, 19 minutes, 2017, Catherine Biocca, Marine IV, painting, oil on canvas, video, 9 minutes, 2019. Photo: Tomáš Souček
  Interconnection, installation view. From left: Tabita Rezaire, Deep Down Tidal, video, 19 minutes, 2017, Catherine Biocca, Marine IV, painting, oil on canvas, video, 9 minutes, 2019. Photo: Tomáš Souček
 • Johana Střížková, Colony SP03, glass aquarium, metal stand, kombucha, 2019. Photo: Tomáš Souček
  Johana Střížková, Colony SP03, glass aquarium, metal stand, kombucha, 2019. Photo: Tomáš Souček
 • Interconnection-2823
 • Johana Střížková, Colony SP03, glass aquarium, metal stand, kombucha, 2019, a detail. Photo: Tomáš Souček
  Johana Střížková, Colony SP03, glass aquarium, metal stand, kombucha, 2019, a detail. Photo: Tomáš Souček