Фокус Образование

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ИЗСЛЕДВАМЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО, НЕИНСТИТУЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ през сътрудничества, резиденции и обмени. ПРЕЗ 2018 и 2019 инициирахме КУРАТОРСКИ УЧИЛИЩА С ФОКУС ВЪРХУ МИКРО АРТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ