Училище за куратори

Education Initiative 2018

 

Как да насърчим независимото кураторство? Как да отворим опита ни за света и да споделим знанията и идеите ни? Кои са институциите, от които общество ни се нуждае?

Тази година Swimming Pool кани студенти, артисти, писатели, куратори, както и всеки един с интерес към кураторството и живеещ в България да кандидатства да се включи в експериментално кураторско изследване с фокус върху засилване на разбирането за нуждите, проблемите и потенциала на културната ни сцена, поставена в глобален контекст.

Ние вярваме, че София има нужда от повече независими проекти, основаващи се на изследователски подходи, сътрудничества и социална ангажираност. Същевременно отчитаме липса на възможности за обучение и след-образователна квалификация за куратори. Затова с този проект искаме да открием възможности за обсъждане на различни модели, където и да споделим нашите идеи за структуриране, финансиране и разпространение на подобни инициативи – въпроси, които са ни вълнували през последните няколко години. Основната ни цел е да подпомогнем независими проекти в кратък и дългосрочен план, а също и да подкрепим създаването на подобни на Swimming Pool арт пространства, защото това е пътят към една витална културна среда.

Още от началото на нашата дейност изследваме арт пространства и как те обогатяват творческата среда. Техни отличителни черти са отвореност, неинституционалност и скромни бюджети, DIY култура както и гостоприемството – един от най-важните белези поради директната връзка с определена общност. Вярваме, че тези арт пространства могат да станат значими платформи за развитието на културната сцена в България.

Училището ще включва дискусии и уъркшопи, които предхождат и подготвят международен симпозиум през ноември. Освен това всеки участник ще бъде насърчен да проектира и реализира собствен проект – част от една обща за всички рамка на изследване и комуникация. Всички дискусии и документации по проекта ще бъдат публикувани в края на годината с цел да направим нашето изследване достъпно за местни и чуждестранни публики.