n/a

Център за социална визия

Година две

2022 – 23

Скоро очаквайте повече информация!

нов сайт:
www.centerforsocialvision.org

С финансовата подкрепа на „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“

www.centerforsocialvision.org

Започва година две на Център за социална визия!

Център за социална визия е дългосрочна инициатива за обмен на опит, действие и независими политики в полето на изкуството. Дейността ни е насочена към разпознаване и подобряване на материалната и социална инфраструктура, която ни заобикаля, която споделяме и заедно изграждаме.

Вече преминахме във втората година от създаването на тази платформа чрез разговори и срещи, очертаващи поле и фокус на нашата дейност през 2023. Очаквайте скоро повече информация за теми и участници, както и за възможности за включване.

В първата си година (21/22) Център привлече куратори, артисти, архитекти, теоретици, писатели и дизайнери да мислят върху възможностите на изкуството и близки нему сфери и да участват в създаването на отношения и социална инфраструктура. Чрез публичната програма „Договаряне“ отворихме разговора към широк кръг от колеги и изследвахме нови подходи към темите на публичната среда, институционалността, културното наследство и околната среда.

Център за социална визия е иницииран от Виктория Драганова през 2021 като спин-оф на Swimming Pool.