Center for Social Vision

Отворена покана 2021/22

Цeнтър за социална визия

до 28 септември 2021

Водещ на програмата - Виктория Драганова
Асистенти - Галена Сърдъмова, Росена Иванова

С подкрепата на Национален фонд „Култура”

Swimming Pool има отново удоволствието да ви покани да се включите в нашата образователна програма през есен-зима 2021/22.

След две издания на кураторски училища (2018 и 2019), се завръщаме тази есен със създаването на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ – изследователска платформа, която да събере работна група и да бъде място за лекции, уъркшопи, дискусии и публикации.

С ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ имаме дългосрочната цел да създадем поле за обмен на опит, независими политики и действие относно местата и нещата, които всички споделяме – така най-основно ние дефинираме публичната инфраструктура, включваща разнородни ресурси и пространства, структури и суровини. В рамките на платформата ще търсим потенциала на това, което споделяме като общност, и как може да допринесем за повече свързаност, грижа, изобретателност и отношение при ползването му.

Програмата се състои от серия от (онлайн и присъствени) работни срещи между участниците. Тези срещи са допълнени от уъркшопи, лекции и консултации с избрани лектори и ментори. През 2021 поканените от нас ментори са: Иван Бонев (архитект и изследовател, член на сдружение Трансформатори), Десислава Димова (независим куратор, съ-основател на Фондация „Изкуство – дела и документи“ и съ-куратор на Sofia Art Projects), Емануеле Гуиди (писател, куратор и артистичен директор на ar/ge kunst, Кунстверейн де Болцано), know-how show-how (Филип Бояджиев, Ивелина Гаджева и Дима Стефанова) и Валентинас Климашаускас (независим куратор и писател, съ-куратор на тазгодишното 14-o Балтийско триенале и Латвийския павилион на Венецианското биенале през 2019). Програмата е създадена и водена от Виктория Драганова, създадел и директор на пространсвто Swimming Pool.

Основно работата на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ се посвещава на проекти за публичната инфраструктура, която включва както поляни на Околовръстното и празни общински басейни, така и публични институции и крайбрежни линии, архиви и междублокови пространства. Тя е обект на процеси на материално, екологично и социално взаимодействие (ентропия, поправка, мутиране, дигитализиране, публично обсъждане, литературна фикция, саниране, трансформиране, културно наследство). Само през комплексното изследване на такива процеси спрямо техния културен, икономически и политически смисъл могат да се появят решения, които не само въвличат частни и публични лица в общи проекти, а и са екологично съобразени.

От няколко години насам в Swimming Pool търсим да изследваме моделите институционалност и процеси на институиране днес. Създавайки подобна платформа, искаме да наблегнем от една страна върху понятието за изкуство, което съдържа не само критически, но и генеративен импулс, нужен за преосмислянето и трансформиране на средата, в която живеем. От друга, ще потърсим ролята на художествената институция в осъществяването на взаимодействието между изкуство и обществени полета, изследователски центрове и бизнес иновации (research & development). Чрез активна позиция в тази посока тя би допринесла за повече инициативност, комплексност и мрежовост в конкретен политически контекст.