Swimming Pool
Бул. Цар Освободител 10, ет. 5
София 1000
България

contact@swimmingpoolprojects.org
+359 0887 895 251

Работно време:
понеделник и четвъртък
16:00 – 19:00
и с уговорка

Вход: 5 лева
За ученици и студенти от български образователни институции, и пенсионери: вход свободен
Приветстваме дарения!
Благодарим Ви!

Нови екологии
Част 1
25 април – 18 май 2023
Откриване: 25 април, 18:00