Swimming Pool
/ фондация „Син куб“
Бул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 5
София 1000
България

contact@swimmingpoolprojects.org
+359 887 895 251

Работно време:
понеделник и четвъртък
16:00 – 19:00
и с уговорка

Вход: 5 лева
За ученици и студенти от български образователни институции, и пенсионери: вход свободен
Приветстваме дарения!
Благодарим Ви!

Настояща изложба:
ТАНЦУВАМ ПЕЯ ОБИЧАМ
Изложба на Валентина Траянова

12 декември 2023 – 29 февруари 2024