Swimming Pool
Бул. Цар Освободител 10, ет. 5
София 1000
България

contact@swimmingpoolprojects.org
+359 0887 895 251

следете за предстоящи събития
и с уговорка

Вход СВОБОДЕН, но се радваме на дарения.
Благодарим Ви!

Предстоящо събитие:
Homopuppy
Цирково-танцов пърформанс на Леон Бьоргенс и Христа Панайотова
16 & 17 септември 2022
19:00-20:00