Swimming Pool
Бул. Цар Освободител 10, ет. 5
София 1000
България

contact@swimmingpoolprojects.org
+359 0887 895 251

понеделник и четвъртък
16:00 – 19:00
и с уговорка

Вход СВОБОДЕН, но се радваме на дарения.
Благодарим Ви!

Настояща изложба:
Ничия земя
Изложба на Десислава Терзиева
08.12.2022 – 02.02.2023