ARTWORK

ФЛОРИН ФЛУЕРАС В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕЛИЗА ТРЕФАС

26 ноември 2020

26 ноември 2020, 16:00–21:00

проектът се осъществява в рамките на Eastern Europe Artist-In-Residency-Exchange Program of the Akademie Schloss Solitude и неговите партньори в София – Æther, Radar и Swimming Pool. Подкрепен е от Ministry of Science, Research and the Arts на провинцията Баден-Вюртенберг, Германия и Гьоте Институт София.

Swimming Pool Ви кани на Artwork от Флорин Фуерас в сътрудничество с Елиза Трефас, проект в рамките на RadOST – резиденция-партньорство на Æther, Swimming Pool и Radar Sofia, заедно с Akademie Schloss Solitude и Гьоте Институт София.

Artwork заимства от соматични, духовни и терапевтични методи и естетики, но е главно способ за реконтекстуализиране и активиране на произведения на изкуството под формата на „техники“ („методи“). В основата му са Unworks (Unexperiences, Unimages, Unvisitors, Unhere, Unexist) на Флуерас, като присъстват и препратки към произведения на други артисти. Artwork е многопластов проект – техника, пърформанс, терапия, уъркшоп, изложба, промоция, образователно събитие – едновременно творба и нов метод.

„Технологиите на Аз-а”, експериментите с „форми на живеене”, са били поле на религията и духовността – силно уповаващи се на традиция, дисциплина, догми и устойчиви практики, непроменяни от стотици или хиляди години. Изкуството е сферата, в която се предлагат преживявания и практики, намиращи се в диалог със съвременни ситуации и явления. Ницше вижда като възможност обръщането към живота чрез изкуство, но отбелязва, че творците за съжаление не прилагат уменията си по този начин. Artwork цели да поправи това и да подкрепи усилията да бъдат повлияни формите на живот, които пораждат настоящата действителност.

Често терапевтичните и преобразяващи функции на изкуството се омаловажават и избягват заради представата, че те принизяват произведението или дори го изключват от сферата на изкуството. Но има творци, които са превърнали живота си или част от него в изкуство. Artwork изследва точно обратното: трансформирането на изкуството в живот – въплъщаване на форми на мислене, чувстване и действие, базирани на произведения на изкуството. Много произведения търсят нови мисли, нови сетивности и форми на изживяване. Защо е необходимо цялото това усилие, за да съществуват те само като завършени предмети или продукти за консумация? Те трябва да бъдат практикувани. Изкуството не трябва просто да бъде гледано, то трябва да бъде изживяно.

Изпълнителите имат нееднозначно присъствие (представители на Artwork метода / разпоредители в галерия / произведения на изкуството) и могат да работят със заинтересовани посетители / клиенти, индивидуално или групово. Всеки може да избере степента си на включване в континуума клиент-зрител.

Повече за Artwork тук.
Интервю с Флорин Флуерас в края на резиденцията му в София тук.

 
 

Практиката на Флорин Флуерас се простира в областта на политиката, философията, духовността, образованието и здравеопазването, като въздейства на техните кодове и протоколи. Заедно с Алина Попа създава алтернативни арт пространства и произведения на изкуството, като Artworlds (Unsorcery, The Clinic, Black Hyperbox). The Candidate е друг проект, който той осъществява с Йон Думитрешку въз основа на тяхната Postspectacle практика за използване на способи на съвременното изкуство в други сфери на реалността. Чрез последните си работи Флорин Флуерас се намесва в скритите връзки между произведенията на изкуството и публиката, а в някои ситуации работата му се появява неканена, като при Unofficial Unworks. Работите на Флуерас са показвани в рамките на Fap Sao Paulo, DEPO Istanbul, Ujazdowski Warsaw, Jardim Equatorial Sao Paulo, MUMOK Kino Vienna, Aleppo Brussels, HAU Berlin, Salonul de Proiecte Bucharest, Suprainfinit Bucharest, Europalia Brussels, BOZAR Brussels…

Елиза Трефас е пърформър и хореограф, работеща в сферите на съвременния танц и визуалните изкуства. В момента прави самостоятелни изследвания и участва в колаборативни проекти, като продължава да развива интереса си към свързването на видими и невидими форми на живот чрез тялото. В ролята си на изпълнител е работила с различни артисти, включително Флорин Флуерас, Florin Flueras, Valentina de Piante, Thomas Steyaert и Inger-Reidun Olsen. Наскоро е показвала работата си в рамките на eXplore Festival Bucharest, Bang Torres Vedras и Multiplicidades Festival Santa Cruz.