All

Библиотеката на Swimming Pool

Работно време:
всеки понеделник и четвъртък
16 – 19 ч.

Преди да обявим предстоящите ни събития заповядайте в пространството на Swimming Pool да разгледате и прочетете книги от нашата селекция, свързани с Нови екологии и бъдещата програма на Център за социална визия.