Център за социална визия

Център за социална визия

Нова инициатива за изследвания и действие

в Swimming Pool
2021

Oчаквайте скоро отворената покана!

След две издания на кураторски училища (2018 и 2019), се завръщаме тази есен със създаването на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ – платформа за изследвания и действие, която да събере работна група и да бъде място за лекции, уъркшопи, дискусии и публикации.

С ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ имаме дългосрочната цел да създадем поле за обмен на опит, независими политики и действие относно местата и нещата, които всички споделяме – така най-основно ние дефинираме публичната инфраструктура, включваща разнородни ресурси и пространства, структури и суровини. В рамките на платформата ще търсим потенциала на това, което споделяме като общност, и как може да допринесем за повече свързаност, грижа, изобретателност и отношение при ползването му.

От няколко години насам в Swimming Pool търсим да изследваме моделите институционалност и процеси на институиране днес. Създавайки подобна платформа, искаме да наблегнем от една страна върху понятието за изкуство, което съдържа не само критически, но и генеративен импулс, нужен за преосмислянето и трансформиране на средата, в която живеем. От друга, ще потърсим ролята на художествената институция в осъществяването на взаимодействието между изкуство и обществени полета, изследователски центрове и бизнес иновации (research & development). Чрез активна позиция в тази посока тя би допринесла за повече инициативност, комплексност и мрежовост в конкретен политически контекст.