МОРАЛИТÉ

писателска резиденция и сътрудничество
PURE FICTION CLASS STÄDELSCHULE

13 ОКТОМВРИ 2017

Четене и пърформанс
13 октомври, 18 ч /
На английски. Вход свободен.

През 2011 г. ученици от Städelschule във Франкфурт на Майн канят автора Марк фон Шлегел да организира семинар по творческо писане. Оттогава класът Pure Fiction събира настоящи и бивши ученици на Städelschule, за да изучават и преди всичко да създават текстове в най-различни форми, от писмени художествени творби и експериментално писане до четения, пиеси и пърформанси, които неизбежно черпят разнообразните художествени практики на всеки участващ.

Pure Fiction в София приема средновековната форма на моралитета – кратко драматично произведение, предназначено да представя морални принципи – като заглавие и отправна точка. Тези пиеси са били изпълнявани от пътуващи професионалисти пред обща публика, която несъмнено е била доста трудна. Не само името отразява това. Пиесите примесват вулгарен хумор и фарс с морални търсения, които винаги са и аморални – както в книгите на Рабле или картините на Йеронимус Бош.

Pure Fiction ще стартира в София седмица на писане с идеята за моралността, надвиснала над нас като строга, но липсваща авторитетна фигура. Моралността винаги ли присъства във фикцията? Или може би не?

Присъединете се към нас в петък на 13 октомври, когато класът ще постави драматизирано четене на резултатите.

 
 

Pure Fiction e първият резидент на Writing Residency, инициирана от Swimming Pool в собственото пространство. Резиденцията е отворена за артисти и куратори, имащи интерес и търсения в областта на литературното писане.

Участващи:

Helga Bärnarp, Jack Brennan, Lisa Gutscher, Arjan Jarry, Ryan Karlsson, Luzie Meyer, John Ryaner, Mahsa Saloor

http://www.staedelschule.de