Фокус Институции

МЯСТО ЗА СЪВРЕМЕННА КУЛТУРА В МУЗЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ

публична дискусия

в сътрудничество с Форма, в Регионален исторически музей – София
21 юли

в Регионален исторически музей - София – Кулата

Участници в дискусията:
Яра Бубнова, Мартин Косташки и Сиана Минева (Национална галерия)
Аделина Филева (Софийска градска художествена галерия)
Елена Великова (Художествена галерия - Русе)
Маргарита Доровска (Музей „Дом на хумора и сатирата” - Габрово)
Валентин Господинов (Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора” - Кюстендил)
Диляна Стоименова (Кюстендил)
Сашо Стоицов (Благоевград / София)
Христина Грозданова (Регионален исторически музей – София)

Модератори:
Виктория Драганова и Владия Михайлова

В последните години наблюдаваме по-активното включване на съвременното изкуство и култура в програмите на общинските галерии и музеите, чиято дейност е свързана с художественото наследство. Този процес се случва както в София, така и в различни други градове в страната.

Дали това означава по-дълбока промяна в политиките и стратегиите на художествените институции?

Как този процес променя вътрешния живот на музея?

Помага ли за осмислянето на съвременната култура днес като наследство на бъдещето? Какви са проблемите, които възникват?

Трябва ли и какво можем да променим в настоящите (културни) политики на / към музеите, за да подкрепим отварянето им към съвременната култура и изкуство?

Чрез дискусията целим да обсъдим всички тези въпроси с помощта на представители на едни от най-активните институции в страната, както и професионалисти, които в продължение на години работят в тази посока.

Дискусията е част от проект „Инициатива Визуални изкуства”, иницииран от представители на сектора на културата, който се осъществява от фондация „Син куб” в партньорство с „ФОРМА – Лаборатория за култура и социални взаимодействия”. Проектът е подкрепен от програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

 

Вход свободен.