Фокус Институции

Професионални обединения в настояще и бъдеще време

публична дискусия

в сътрудничество с Форма
22 юли 2021

в Swimming Pool

Участници:
Любен Генов, Василена Ганковска, Весела Ножарова, Десислава Монева, Росица Гецова, Калин Серапионов,Аксиния Пейчева, Румена Калчева и др.

Модератори:
Виктория Драганова и Владия Михайлова

В полето на визуалните изкуства напоследък се появиха редица инициативи за асоцииране с цел по-добро професионално взаимодействие, застъпничество за конкретни интереси през обединения на артисти и организации и гражданска активност. Причина за тази активизация е предходният период и година, когато ясно се очертаха проблемите на сектора, но и нови възможности за действие.

Опити за обединяване наблюдаваме както сред професионалните кръгове на артисти и куратори, които все по-ясно започват да осъзнават нуждата от координация, колективно действие и политическа ангажираност, така и сред организации като частните галерии, които от години изтъкват нуждата от специално предвидени за тях лостове и механизми за насърчаване на пазара на изкуство.

Асоциирането е важен процес във всяко едно професионално поле, защото то засвидетелства не само мащаб, но и желанието за здравословна конкурентна среда, в която самите участници в полето изграждат fair play правила и прозрачност, без да нарушават свободата на действие на всеки един от включените. Тези асоциации, освен всичко, имат за цел не да привилегироват единствено техните организатори, а да окажат цялостно градивно въздействие върху средата и всички актьори.

Дискусията цели да даде публичност на тези процеси и с това да насърчи усилията в полето на визуалните изкуства към професионално асоцииране и взаимодействие. Тя е част от проект „Инициатива Визуални изкуства”, иницииран от представители на сектора на културата, който се осъществява от фондация „Син куб” в партньорство с „ФОРМА – Лаборатория за култура и социални взаимодействия”. Проектът е подкрепен от програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

 

Вход свободен.