ЩАФЕТА

ОБМЕН И РЕЗИДЕНЦИЯ С KUNSTHOCHSCHULE MAINZ И НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

Sofia and Mainz
2018-2019

Проектът Relay / Щафета е сътрудничество между класа на Адриан Уилиямс от Kunsthochschule Mainz, Германия и арт пространство Swimming Pool, който от своя страна кани студенти от класа на Симеон Симеонов от Националната Художествена Академия в София да се включат в обмена.

Relay / Щафета се осъществява в рамките на инициативата Pool Education в Swimming Pool, част от the Education Initiative на Swimming Pool през 2018-19.

През 2018 Relay / Щафета бе покана към арт студенти да се включат в обмен на събрани материали, образи и предмети, разменени по пощата между Германия и България. Освен структурата на щафетата, предварителни указания или очаквания не съществуваха.

Relay / Щафета търси различието като насърчава самостоятелните изследвания чрез саморефлексия, наблюдение, ангажиране и празнуване. Посредством създаването и споделянето на независими проекти, студените ще бъдат увлечени в среда на резонанс. В една щафета обикновено участват много състезатели, но все е един след друг, винаги са по един. В щафетата всъщност всичко се върти около прехвърляне на едното нещо, което ги свързва; всеки от тях се състезава поотделно, но носи онова, което те са поели от друг и трябва да предадат нататък, като част от колективна прогресия. В рамките на този проект, студентите от двете академии ще могат заедно да обмислят позицията и ролята на художника както и обществения живот на обектите и обектите, които създават. Но е възможно също така това да не се случи. Защото тази платформа не търси представянето на готови проекти, а се развива около доста неуточнени условия. И макар тази неуточненост да изглежда рискована, това е единственият начин да се позволи на артистите да определят своя собствен път извън сферата на очакванията.

В първата си част, обменът бе съпътстван от дискусии в Swimming Pool и в Майнц, които имаха за цел по-скоро да сближат, отколкото да създадат някаква цялост. Те търсеха да съзадат поле за непосредственост или интуиция, които бяха водещи в рамките на една такава импулсивна структура. През периода на проекта, Swimming Pool се превърна в пространство на съвместно мислене и въображение. Проектът приключи като изложба в изложбеното пространство Apotheke, Майнц като част от годишната изложба на Kunsthochschule Mainz в началото на 2019.

През 2020 г. излезе публикация под името Relay, издадена в сътрудничество между студентите в София и Майнц, която документира резиденцията. Пишете ни ако имате интерес да получите копие от книгата.