Calendar

SOFIA ART MAP – НОВО шесто ИЗДАНИЕ

reviewed and added locations

принт и онлайн

www.sofiaartmap.com

download pdf

Sofia Art Map се завръща с ново шесто издание – на хартия и онлайн. И този път ни води желанието да подкрепим разностранната и енергична културна сцена в София, като улесним достъпа до институции и пространства.

Издадел: Фондация „Син куб“
Дизайн: Калина Гоцева

С финансовата подкрепа на програма „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.

contact@sofiaartmap.com
инстаграм sofiaartmap