СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВА

КУРАТОРСКО УЧИЛИЩЕ 2018

OТВОРЕНА ПОКАНА 03.-23.07.2018 / Програмата на училището ще се проведе между 3 август и 31 януари 2019 в София

Поканата е отворена към куратори и некуратори, художници, артисти, професионалисти и непрофесионалисти, студенти и др.

С подкрепата на Програма Култура София и наградата „Гауденц Б. Руф“

Част от инициативата Swimming Pool Education 2018-19

Как да насърчим независимото кураторство? Как да споделим знанията ни и опит и как да ги отворим за света? Кои са институциите, от които обществото ни се нуждае днес?

Тази година Swimming Pool кани куратори, некуратори, студенти, артисти, писатели и всеки с интерес към кураторството да се включи в шестмесечна експериментална кураторска програма в София с фокус върху разбирането на нуждите, проблемите и потенциала на арт сцена, същестуваща в глобалната периферия.

Културната среда в София от години е много активна, но как да задълбочим нашите практики, как да ги усложним, как да ги заявим по-успешно? Ние вярваме, че София има нужда от независими проекти, основаващи се на изследователски подходи, желание за генериране на знание, отвореност към света, сътрудничества и социална ангажираност. Освен това от инициативи, които задават основни въпроси относно нужди и възможности.

В центъра на нашия интерес e потенциалът зад независимите арт инициативи, които целят създаването и на пространства. Тук физичното не е задължително – когато говорим за пространства ние имаме предвид проекти в среден и дългосрочен план, които създават собствени физикални, имагинерни и политически условия. Ще изследваме въздействието (agency) на подобни инициативи и как те раздвижват обществото ни. Освен това ще осмислим тяхната нерегулярност (изявяваща се в неинституционалност, икономика на споделянето и DIY култура) и как тя предлага нови видове институционализиране, по-уместни за средата ни на живот. Ще обърнем внимание и на резонанca и създаването на структури за общо мислене и въображение.

Отчитайки липса на възможности за кураторско обучение и след-образователна квалификация, в рамката на тази експериментална програма искаме да обсъдим различни модели на структуриране, финансиране и разпространение на подобни инициативи. Основната ни цел е да подпомогнем независими проекти в среден и дългосрочен план, подобни на Swimming Pool, защото това е пътят към една по-жизнена културна икономика. Училището включва дискусии и уъркшопи в малка група от участници, които предхождат и подготвят международен симпозиум през ноември 2018. Освен това всеки участник ще бъде насърчен да измисли и реализира собствен проект, който ще бъде представен в общата изследователска рамка. Всички дискусии и документации по проекта ще бъдат публикувани в края на годината с цел да направим изследванията ни достъпни за местни и чуждестранни публики.

 

Програмата на училището включва:

– модерирани неформални дискусии с фокус върху теория и продукция в областта на съвременното изкуство; запознаване с арт медии; обсъждане на формалното съществуване на пространства / структуриране / финансиране / работа с публики;

– срещи с куратори и създатетели на независими пространства от международната сцена / подготвяне на симпозиум;

– индивидуални обсъждания на проекти, които да дадат възможност на всеки участник да развие собствен кураторски проект, който ще бъде открит в края на годината / малък продукционен бюджет;

– комуникация и документация на проектите.

 

Езици: български и английски.