The Library of Our Encounters

Библиотека на нашите срещи 2

ДУМИТЕ МЕЖДУ НАС, КРЕХКО СКРЕПЕНИ

5 февруари – 31 март 2022

първа среща
5 февруари 2022
14:00 – 17:00

работно време
четвъртък, 16:00 – 19:00

Куратор: Галена Сърдъмова

През 2022 дейността на Swimming Pool се осъществява с подкрепата на програма „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“

През 2020 стартирахме Библиотека на нашите срещи, дългосрочен проект на Swimming Pool, посветен на онова, което се промени най-коренно напоследък: срещата – като събитие, присъствие, време и значение. Второто издание със заглавие думите между нас, крехко скрепени продължава да изследва идеята за срещата като поле за размисъл и трансформация. Проектът съчетава личното и колективното – и превръща срещата между хора и идеи в начин да се забави и преосмисли заобикалящата ни реалност.

В началото на тази година отправяме покана към приятели и колеги, посетители и съмишленици да се включат в създаването на един нов вид библиотека. Всеки носи в себе си теми и текстове, които би споделил, както и емоциите и фантазиите, свързани с тях. Нека се срещнем и препишем заедно тези знакови за нас думи, запазвайки тяхната съкровеност, но и поверявайки я на други.

Текстовете ще формират растящ архив от срещи и присъствия, нововъзникнали отношения и връзки. Използвайки преписа като метод за генериране на книжен материал, се обръщаме към един начин на саморефлексия и споделяне, по-личен от дигиталното копиране. Почеркът на всеки от ръкописите запечатва личността на този, избрал откъса, през чието съзнание думите са преминали, преди да станат част от публичността на архива. Именно този процес на създаване въплъщава идеята за библиотеката като среща, а излагането на фрагментите я материализира и е свидетелство за случването ѝ.

Динамичната архитектура, която приютява текстовете, заимства елементи от геометрията на Swimming Pool. Реещите се дървени портали предлагат нова гледна точка и създават атмосфера на дневно сънуване, а пространственото им наслагване се превръща във флуидно рамкиране на смисли.

През идните месеци в библиотеката ще се генерират преписи и ще се добавят нови присъствия. На 5 февруари поставяме началото на този процес. Ще бъдат достъпни книги от нашата и други библиотеки, от които да изберете свой фрагмент за препис. Ще се радваме, ако се включите и с откъс от ваша книга, с който да станете част от пространствения ни архив. Ако желаете, може да добавите книгата към библиотеката, докато трае проектът.

В рамките на думите между нас, крехко скрепени през втората половина на март ще проведем и няколко разговора с колеги и приятели относно думите, книгите, архива, срещата. Сред тях са Наташа Чънг, визуален артист от Хонконг, която разглежда текста, инсталацията, фотографията, видеото, пърформанса, разговора и самата рисунка като форми на рисуване – и способ да изследваме несъвместимите съвкупности на идентичността; Мин Парк, изследователка в сферата на изкуствата от Южна Корея, чиято работа се фокусира върху преплитането на визуалното изкуството и писането под формата на лични и споделени архиви; София Попйорданова, художник в сферата на графичния дизайн, илюстрацията и оформлението на книги, която в авторските си проекти обича да експериментира с различните форми на книгата и възможностите на илюстрацията; и Момчил Миланов, чийто първи роман „Лято в Бурландия“ ще се превърне в повод да говорим за силата на въображението да оказва съпротива на властта, за травмите и историческата памет.

Библиотека на нашите срещи е дългосрочен проект на Swimming Pool, стартирал през ноември 2020 с текст и пространствена интервенция, създадени в сътрудничество с Кристоф Сцалай и Фотини Лазариду-Хацигога. Библиотеката не само приютява растящата ни колекция от книги, внимателно събирани през последните няколко години, но също така самата тя е пространство за възможни срещи между думи и идеи, мълчания и хора, като цели да преразгледа траекторията на нашето мислене.