RAD.OST

EASTERN EUROPEAN NETWORK EXCHANGE AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE

различни локации и SWIMMING POOL
29 октомври – 1 ноември 2020

RadOST се осъществява в рамките на Eastern Europe Artist-In-Residency-Exchange Program of the Akademie Schloss Solitude и неговите партньори в София – Æther, Radar и Swimming Pool. Подкрепен е от Ministry of Science, Research and the Arts на провинцията Баден-Вюртенберг, Германия и Гьоте Институт София.

През 2020 г. Eastern European Exchange Programme на Akademie Schloss Solitude беше разширена с нови партньори от България. Трите микро арт инициативи от София – Swimming Pool, заедно с Aether и Radar, в сътрудничество с Akademie Schloss Solitude и Goethe-Institut Sofia –, създадоха тези нови връзки, за да насочат вниманието към културната и артистична продукция на Югоизточна Европа и създадат възможности за взаимен обмен. Трите арт инициативи създадоха резидентната програма RAD.OST като част от източноевропейската мрежа.

RAD.OST адресира начина, по който се свързваме и как се позиционираме в настоящето. Надяваме се, че ще доживеем до нов инструмент за диалог и комуникация, послужи за основа и размисъл в по-широк мащаб, както и да се превърне в безопасно убежище за творците да съберат сили и смелост да се върнат към действие и творение. ”

Повече информация и програмата от събития, посветени на резиденцията RadOST, ще откриете на английската версия на сайта.

Проектът Библиотека на нашите срещи в Swimming Pool, който е част от програмата, ще бъде открит на 1ви ноември.