СЪСТОЯНИЯ НА ПОТОК

ИЗЛОЖБИ ОТ ВЪОБРАЖЕНИЕТО
С АНТОНИЯ АЛАМПИ, ВЛАДИЯ МИХАЙЛОВА И ВИКТОРИЯ ДРАГАНОВА

18 октомври, 18 – 20 ч., Гьоте-Институт София

В сътрудничество с Гьоте-Институт София

Изложбата Състояния на поток е подкрепена от Програма Култура, Iaspis, Ifa Institut für Auslandsbeziehungen и OCA.

Разговор за въображаемите географии, емоционалните пространства, за желанието, консуматорството и изтощението, за прекаляването, за сриването, за патоса, за финансовия капитализъм и финансовата абстрактност, за повърхности и повърхностност, за кича, диското и за болката;

и

за въображението като продуктивна сила, за изложбaта като паралелна реалност и изкуството на другите перспективи, накрая и за потенциала на малки институции да разтварят граници.

В рамките на разговора ще бъдат представени всички части от Състояния на поток в Слънчев Бряг, София и Франкфурт. Представянето ще бъде придружено от четене на откъси от „Невидимите градове“ на Итало Калвино и скийнинг на филма „Records from the Excited State – Chapter 3: Lost Referents of Some Attraction“ на Malak Helmy от 2012.

 
 

Антония Алампи (via skype) – изкуствовед, куратор и писател в Берлин. Тя е съосновател на Future Climates – платформа, застъпваща се за бъдещето за независими културни практики. Oт скоро Антония е част от артистичния колектив на Savvy Contemporary в Берлин. По-рано тя е била куратор в Beirut, арт инициaтива и изложбено пространство в Кайро, и директор на Imaginary School Program.

Владия Михайлова – културолог и от 2007 насам куратор в Галерия Васка Емануилова, филиал на Софийска градска художествена галерия, както и иницитор на множество независими проекти.

Виктория Драганова – ко-куратор на „Състояния на поток“ (заедно с Гергана Тодорова) и директор на Swimming Pool.