All

Старкова, Блаха, Менушек: LAVABO

Солов пърформанс на Лукас Браха

23 & 24 август 2023, 20:00

Вход свободен, но ограничени места, затова препоръчваме резервация по имейл до jenny@swimmingpoolprojects.org

С финансовата подкрепа на „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.

Пърформансът се осъществява с подкрепата на Министерство на културата на Чешката република.

Lavabo е движенчески пърформанс с елементи на съвременен цирк. Съдържанието му изследва физическото и духовното пречистване – преходно преживяване на собствените ни тела в моментите, когато сме сами със себе си.

Къде свършва човешкото тяло и къде започва умът?

Лицето е една от малкото части на тялото ни, които не са директно видими за нас самите. Можем да го видим само в отражения или репродукции.
 

Творчески екип: Яна Старкова, Лукас Блаха, Ондрей Менушек
Звуков дизайн: Давид Херциг, Кристоф Блабла
Светлинен дизайн: Руфина Базлова, Онджей Менушек, Павел Урик
PR: Шарка Пакостова
Трейлър: Мартин Кубалец
Проектът е осъществен с подкрепата на: Cirqueon, DAMU, HAMU, BiOOOcz, Life of an Artist Foundation, MKCR, SFK
Благодарности: Касарна Карлин, Лазне Тушан, Камила Менушкова, Елишка Ваврикова, Сара Посписилова, Indigo Ale Bar, Дамарис Копецка
 
За организацията Špatné divadlo, която представя Lavabo:
Špatné divadlo е чешка артистична група, основана от Яна Старкова, Ондрей Менушек и Якуб Ваверка, които работят заедно още от следването си. Асоциацията има за цел да функционира като платформа, обединяваща известни артисти и изгряващи млади таланти, като им дава възможност да обменят опит помежду си и с културната общност. Фокусът на Špatné divadlo е върху създаването на движенчески, танцови и съвременни циркови продукции, които представляват по-интимна алтернатива на масовата продукция в тези жанрове. Поставя се специален акцент върху създаването на сайт-специфик проекти в публичното и в нетрадиционни пространства с цел да се обживят културно пустеещи места.