център за социална визия

Журнал за социална визия

онлайн

Посети

www.journalforsocialvision.org

ЖУРНАЛ ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ е нова медия и платформа, създадена в София, България. Основната ни цел е Журнала да се превърне в ресурс за преосмисляне на социалното, насърчавайки задълбочения разговор и така създавайки по-добра среда за изследвания и действие. От ключов интерес за нас е въпросът как изкуството и свързаните с него области участват в създаването на социални отношения и социална инфраструктура. Журналът е и медията на Център за социална визия, от чиято първоначалната енергия и опит той израстна. Центърът за социална визия стартира като спин-оф на Swimming Pool с дългосрочната цел да създаде поле за обмяна на опит, независими политики и действия, свързани с нашата публичната инфраструктура, обхващаща пространства, структури, отношения и ресурси, които всички ние споделяме. Тук можете да намерите материали, като дискусии, интервюта, проучвания, есета или обсъждания, свързани с работата ни в Центъра.

Главен редактор: Виктория Драганова
Редактор: Жени Дечева
Графичен дизайн: Виктория Стайкова