център за социална визия

Договаряне

Модул 2: Споделена визия за градска среда
14–15 май 2022

с участието на

  • Курдин Тонс

  • Лъчезар Бояджиев (артист), Филип Бояджиев (дизайнер и външен консултант към Комисията по култура към Столична община), Иван Бонев (архитект и изследовател), Вера Млечевска (Sofia Art Projects), Бояна Джикова и Викенти Комитски (ПОСТА), Михаела Добрева (Съпромат), Десислава Терзиева (артист)

  • Андреа Попйорданова

ПРОГРАМА:
 
 
От споделени ценности до общи пространства
Лекция на Иван Бонев
14 май, 17:00–18:00

През първите двадесет години на XXI век се наблюдава нов стремеж към установяване на общи градски пространства, които запълват празнотата между екстремумите на публичното и частното. Произходът на този феномен може да бъде проследен от идеите на Бруно Латур, Анри Льофевр, Елинор Остром и Иван Илич, през практиката на архитекти и артисти като Ателие Бол-Лол, Раумлабор, Студио Базар и Онкруид, до множество спонтанни пространства на единомислещи градски обитатели. Разпознаваемата в тях де-институционализация на социални и пространствени практики се превръща в един от най-искрените начини за изразяване на споделени ценности в съвременния град. Така, „независимите“ (не-институционални) изкуство и архитектура позволяват рефлексия и мечтание за нова споделена социална визия.

 
 

Il Bügl Public / Общественият фонтан
Лекция на Курдин Тонс за ситуационни и социални проекти в Somalgors74 в Члин, Швейцария
14 май, 18:00–19:00

Партиципативността може да бъде разбрана като създаването и развалянето на връзки между неща и хора, също така оставяйки място за разриви и конфликти. Не е нужно да действа от позицията на предполагаемо хармонично единство, но може да даде прозрачност на различни роли и по този начин „около“ един проект временно да се формира активно социално тяло. Лекцията ще разгледа настоящия художествен проект на Тонс „Il Bügl Public / Общественият фонтан“ и други примери от ситуационната му практика в планинско селце в Швейцария.

 
 

Как договаряме града
Дискусия
14 май, 19:00–21:00

Дискусия за това как договаряме правото върху града помежду си и институциите, които ни представляват, и как изкуството, архитектурата, дизайнът и литературата участват в този процес.

С участието на:
Лъчезар Бояджиев (артист), Филип Бояджиев (дизайнер и външен консултант към Комисията по култура към Столична община), Иван Бонев (архитект и изследовател), Вера Млечевска (Sofia Art Projects), Бояна Джикова и Викенти Комитски (ПОСТА), Михаела Добрева (Съпромат), Десислава Терзиева (артист)

Модератори:
Виктория Драганова, Румена Калчева и участници в „Център“

 
 

Овощните градини на Младост
Разходка и разговор с Андреа Попйорданова
15 май, 12:00–14:00

Проучването търси отговор на въпроса защо има овощни дървета в един столичен квартал, където не са били специално посаждани като част от градоустройствените планове за озеленяване. Разглеждани като „неудобни“ за градската среда, тези дървета обаче имат интересна връзка с хората. „Овощните градини на Младост“, част от по-мащабно проучване, посветено на овощните градини в града, е опит да се разбере повече за историята на мястото и процесите, които са го оформили, чрез разговори с жители на квартала, разходки, картографиране и изучаване на растителни видове и плодовете им в продължение на една година. Съществува ли връзка между хората и плодните дървета и има ли грижа за тях?

Разходката в кв. „Младост“ ще продължи около два часа по предварително изготвен маршрут и ще включва разкази за няколко дръвчета и хората, които се грижат за тях, както и разговор за този тип дървета в градска среда. От 16 април в Swimming Pool са достъпни материали към проучването, които Андреа Попйорданова допълва във времето.

 
 

Prima Materia World
Интердисциплинарна лаборатория на Десислава Терзиева
на различни локации в София

Prima Materia World е лаборатория, проучвaща възможностите на текстила чрез лично изследване и публични интервенции. В този проект Десислава Терзиева оползотворява дрехи от непосредствената среда – облекла от битпазарите, магазините за втора употреба, дарения, а чрез ненатрапчиви пространствени инсталации въвлича широка публика. Употребата на познати материали по необичаен начин се стреми да предизвика любопитство и нужда от разговор при онези, които се натъкват на тях. Реакцията на публиката на този анонимен човешки допир е също толкова важна част от изследването, колкото и самата намеса.

Prima Materia World ще се развива през цялото време на публичната програма и ще се появи на няколко локации в града. Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Фидана“, чиято дейност подпомага представянето на съвременно изкуство в публичната среда, използвайки съществуваща вече инфраструктура.