център за социална визия

Договаряне

Модул 3: Културно наследство
26–28 май 2022

с участието на

  • Слава Савова, Иво Страхилов

  • Васил Владимиров, Яна Абрашева

ПРОГРАМА:
 
 
Архитектурно заснемане
илюстрации на Слава Савова
26 май–18 юли

„Архитектурно заснемане“ е опит да бъдат документирани динамичните процеси, дейците и случайните обекти, които едновременно влизат във взаимодействие с и съизграждат недвижимите паметници на културата. Изразното средство е чертежът – основен компонент в процеса на документиране на паметници, който обикновено представя изследваните сгради като изолирани обекти. Използвайки същата документална техника, „Архитектурно заснемане“ променя фокуса ѝ в опит да оспори статута на паметниците като независими от околната среда съоръжения.

 
 

Добавена стойност
дискусия с Ивo Страхилов и Слава Савова
26 май, 18:00–20:00

В изминалите няколко десетилетия наблюдаваме значителни промени в политиките за опазване на културно наследство. Спрямо недвижимото наследство действат пазарни правила и то често се разглежда като икономически ресурс.

Международни и национални стратегии, обединяващи политиките за културно наследство и регионално развитие, се създават и променят непрекъснато, често слагащи под един знаменател целите на опазването и тези за увеличаване на туристическия поток. Процес, който се разгръща върху страниците на хиляди различни документи, се оказва изненадващо еднообразен, спомогнат от стандартизираните експертни практики за документиране на наследство.

В опитите да бъдат стимулирани местните икономики, общностите на място често „изпадат“ от дебата и анализите на експертите. Чрез серия от примери ще поговорим за тези процеси и как една привидно техническа процедура – документирането на архитектурно наследство – изтрива недокументирания контекст на паметниците.

 
 

Културното наследство от времето на комунизма
уъркшоп на Васил Владимиров с ролева игра на живо (LARP)
28 май, 12:00–18:00

Уъркшопът ще използва ролева игра на живо (LARP) като изследователски метод по отношение на културното наследство от времето на комунизма.

Първата част ще приеме формата на тиха разходка по предварително определен маршрут в центъра на София. Маршрутът ще е комбинация от дефинирани и недефинирани посоки и спирки, а участниците ще могат да се движат заедно или поотделно.

Втората част на уъркшопа ще се проведе в Swimming Pool, където участниците ще бъдат поканени за рефлексия, дискусия и презентация на впечатленията и материалите, събрани по време на разходката.

Уъркшопът е организиран в сътрудничество с Яна Абрашева.