център за социална визия

Договаряне

Текст – Обекти – Материали – Библиотека

всеки понеделник, до 18 юли 2022
18:00 и 21:00
в Swimming Pool
вход свободен

С финансовата подкрепа на „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“

ТЕКСТ, ОБЕКТИ, МАТЕРИАЛИ И БИБЛИОТЕКА КЪМ „ДОГОВАРЯНЕ“

„Договаряне“ е първата публична програма на Център за социална визия, осъществена през април-юни 2022, в чиито рамки съвместно с широк кръг от колеги изследвахме нови подходи към темите на публичната среда, институционалността, културното наследство и околната среда. В рамките на програмата бяха проведени серия от публични дискусии, лекции, работилници, както и представени художествени проучвания.

Всеки понеделник до 18 юли включително, в Swimming Pool може да се запознаете с обекти, текстове и архив на Стефан Иванов и Rosie Eisor, Андреа Попйорданова, Лабрини Ризаки, Слава Савова и Десислава Терзиева, възникнали по време на „Договаряне“. Паралелно ще може намерите подбрани книги oт участниците в “Център за социална визия”, като “Thinking like a Mall” на Steven Vogel (MIT Press, 2015), “Common Space. Тhe City as Commons” на Ставорс Ставридес (ZED books, 2016) и “Toward the Not-Yet: Art as Public Practice” (BAK & MIT Press, 2021).

Очаквайте скоро и старта на www.journalforsocialvision.org.