Фокус Нови екологии

Нови екологии

Били Матеева, Елена Назърова, Марина Генова, Мария Налбантова, Мартин Атанасов, Невена Екимова, Седрик Ван Парис

25 април – 10 август 2023

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програми „Визуални изкуства“ на Министерство на културата и „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.

Линк към част 1 на проекта

Линк към част 2

Линк към част 3

Линк към публична програма

За проекта:

Какво ни заобикаля, с какво още сме свързани, от какво състоим? „Нови екологии“ е проект за един различен подход към понятието „околна среда“. И докато традиционно го свързваме с природа и опазване на биологичното разнообразие, то междувременно е получило важно развитие в посока на това да включва и антропогенни („създадени от човека“) фактори. Това най-вече проличава в употребата на понятието environment, което, за разлика от българското си съответствие, е в пъти по-широко – за това свидетелстват съвременни художествени и изложбени практики в международния арт контекст, нови образователни дисциплини като environmental humanities и environmental philosophy, но и актуални концепции и процеси в текстилното производство, в хранителната индустрия, в продуктовия дизайн, при съвременното градско планиране, както и, не на последно място, в рамкови документи и програмни стратегии като „Нов европейски Баухаус“.

Въпреки това, най-широко разпространени продължават да бъдат идеализиращите представи за природата като нещо напълно „естествено“, освен това като нещо извън човешкия досег. Роля за това има и изкуството, създало романтичната картина на възвишената природа, всяваща страхопочитание и удивление. Това най-често бива манипулативно използвано от различни индустрии – както например при суперхраните, пластичната хирургия, спа центровете, в туризма или добивната индустрия. Вместо да се вкопчваме в подобни представи, по-скоро е важно да разберем как точно функционира една хибридна среда, какви са взаимодействията в нея, кое е в човешки контрол и кое не, и какво е мястото на колективната отговорност и демократична общност. При едно разширено разбиране на околната среда, разграничението „природа“ и „култура“ става анахронично. Освен това осъзнаваме, че имаме нужда и от изкуство, което мисли средата, в която живеем – било то градска, домашна, търговска или горска – не само комплексно и адекватно, но и специфично спрямо нашия географски, социален и политически контекст.

За тази цел през зимните месеци поканихме артисти, експерти и организации да се включват в серия от срещи, в които през разговор, споделяне и изследване обсъждахме перспективи към новите екологии. В резултат на тези срещи произлязоха серия от индивидуални проекти – тях ще представим от април до август в три отделни части, съпроводени от публична програма в пространството на Swimming Pool. След „Възможната институция“ през 2021 г., това е вторият наш проект финансиран по програма „Визуални изкуства“, чрез който целим да насърчим задълбочено разбиране, широк дискурс и нова продукция по особено актуални и обществено значими теми.

Артисти Мартин Атанасов, Марина Генова, Невена Екимова, Били Матеева, Елена Назърова, Мария Налбантова, Седрик Ван Парис

Публична програма с Димитър Кенаров, Космотехника (Константин Георгиев и Александър Попов), Андреа Попйорданова и Франческа Кастанети, Вени Николова от сдружение „За Земята“ и др.

Организация Виктория Драганова (куратор), Жени Дечева (асистент куратор), Виктория Гръмова (графичен дизайн), Надежда Давидкова (координатор пространство)

Медиен партньор Журнал за социална визия