Focus New Ecologies

Част 1 | Нови екологии

Невена Екимова и Публична програма

25 април – 18 май 2023

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програми „Визуални изкуства“ на Министерство на културата и „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.

Линк към основен текст

Линк към част 2

Линк към част 3

Линк към публична програма

„Нови екологии“ е проект в три изложбени части, който търси един различен подход към понятието „околна среда“. Ще открием проекта във вторник в 18:30 ч. с разговор с всички участващи артисти – Били Матеева, Елена Назърова, Марина Генова, Мария Налбантова, Мартин Атанасов, Невена Екимова и Седрик Ван Парис, с които от няколко месеца насам заедно търсим различни перспективи към основни за нас въпроси: Какво ни заобикаля, с какво още сме свързани, от какво състоим? Въпросите са продиктувани от желанието ни да разберем околната среда не само от ракурса на природозащитата, където природата е онзи идеализиран и романтизиран образ на недокоснатото от човешка ръка, а като хибридна среда с различни взаимодействията в нея, някои в човешки контрол, а други – не.

С този разговор ще открием едновременно и първата от три изложби, които ще се случат в рамките на „Нови екологии“ – с инсталацията на Невена Екимова „Първите десетина живота обикновено са кофти“, появила се в отговор на основните търсения на проекта и направена специално за пространството на Swimming Pool. Невена обръща общата тема в посока да мислим човешкото същество като екосистема, чиято стабилност зависи от многобройни влияния: храна и вода, стрес и сън, информация и комуникация, ентропия на плътта и мисълта, синтез на нови клетки и идеи, социални взаимодействия. За целта тя използва техниката на рязаната бродерия – често използвана в християнската традиция за изобразяване на пасторални сцени и свещени обекти, най-вече във връзка с ритуали като кръщение и брак – и създава образи, които не взимат единствено назаем иконографски елементи, а търсят да създадат нещо като спектрално колело на вътрешния живот – едно несекващо трептение между хармония, хюбрис, заблуда, разрушение, апатия и надежда. „Инсталацията е резултат от комбиниран интерес към екологията, неврологията и медитацията“, споделя Невена Екимова, „представяйки турбулентните метеорологични условия в нашата вътрешна екосистема, докато навигираме мътния пейзаж на съвременния живот с всичките му телесни, морални и обществени предизвикателства – както от онтологична гледна точка, така и в непосредствеността на преживяването“.

Инсталацията ще бъде контекст на публичната програма към „Нови екологии“ през първия месец от проекта, включваща увод в спекулативната екология на изследователите Константин Георгиев и Александър Попов, една лекция-разходка из реките на София на журналиста и поет Димитър Кенаров и среща с активиста Венцеслава Кожухарова от Екологично сдружение „За Земята“.
 
 

Невена Екимова е художничка, която живее и работи в родния си град Габрово. Учи съвременно изкуство и филм в Норвегия и Исландия, завършва Художествената академия в Гьотеборг, Швеция. Освен че участва в изложби и издава книги, Невена често си сътрудничи с публични организации за създаването на мащабни интерактивни инсталации за деца и възрастни.