Focus Institutions

Възможната институция

Ина Валентинова, Ясен Василев, Любомир Драганов, Стефан Иванов, Мария Налбантова, Радостин Седевчев, Мартин Пенев, Миряна Тодорова

24 април - 13 юни 2021

С подкрепата на Министерство на културата

През 2021 г. дейността на Swimming Pool, представяно от фондация “Син куб”, се осъществява с помощта на Национален фонд „Култура“

Куратор Виктория Драганова
Асистент Галена Сърдъмова

„Възможната институция“ е проект за институциите –реални, желани, минали, вътрешни, фантастични – и възможностите, които има в тях. Проектът е изграден като процес, започнал с поредица от срещи с участниците Ина Валентинова, Ясен Василев, Любомир Драганов, Стефан Иванов, Мария Налбантова, Мартин Пенев, Радостин Седевчев, Миряна Тодорова, Галена Сърдъмова и Виктория Драганова, и продължаващ в пространството на Swimming Pool като изложба и публично действие, съпътствани от пърформанс, дискусии, есета и уъркшопи.

„Възможната институция“ е част от серия изследвания, заложени в програмата на Swimming Pool, посветени на моделите институционалност и процеси на институиране днес. Целта на този проект конкретно бе да осъзнаем отношенията, които имаме с различни институции, както и понятията, с които оперираме – така бихме могли да разпознаем и нови значения и посоки на институиране. В проекта бяха поканени предимно артисти и близки на артистичното поле, за да изследваме и контекста на културната институция – музея, академията, частната галерия, независимото пространство, театъра, читалището. Така можехме да реагираме и на проблемите в тези традиционни структури, които заради кризата продължиха сякаш все повече да се задълбочават.

Институцията е едновременно норма и фикция. Но това е само началото. По време на нашите разговори, понятието се прояви през многото си измерения: институцията като геометрия, психология, метафизика, история, инфраструктура, активизъм, отношение, грижа. През перспективата на артиста институцията заприлича на организъм, изграден от взаимодействието на попадащите в нейната тъкан архитектури, същества, обекти, екологии, политики, чувства. Появиха се въпроси относно какво е в началото на една институция, как личното и общото се свързват, дали една институция би могла да бъде изобщо справедлива. Появиха се и множество нужди: нуждата от преосмисляне и нуждата от фантазиране, нуждата от споделяне и нуждата от свободно действие.

Всъщност, възможната институция се осъществява във взаимосвързаните проекти на участниците.

В пространството на Swimming Pool Стефан Иванов споделя един звуков разказ за различни срещи с институции – вкъщи, на улицата, в училище, в университета, пред телевизора и монитора. Мартин Пенев събира купчини неща, които игнорираме, пълни с разноцветни животни – от онези, които срещаме вътре в себе си и които водят до недаването на възможност, неследването на мечти – до едно забатачване на едни неща, които всъщност биха могли да бъдат полезни. Мария Налбантова разглежда възможностите за отдих от институцията и дали той може да бъде някога неиституционален. Радостин Седевчев търси в парадоксалността на геометричната фигура на Торичели възможности за постоянното преливане на вътре и вън, но и за илюзията на потъването в безкрая. Любомир Драганов се включва като представител
на един може би съществуващ институт, посветил се на нелеката задача да разбива фиктивните институционалности, които почти без да искаме изграждаме в нашите глави. Ясен Василев създава партитура за празен плувен басейн, за да го превърне в лаборатория за изследване на колективно движение и възвръщане на усещане за общност. През серия от включвания и инсталация, Миряна Тодорова изследва връзката между личните желания и колективните действия за промяна и повече свобода. Около проектите на всички участници Ина Валентинова изгражда образователна програма, като не само свързва проектите с публиката и пространството, но и преразглежда в повечето случаи редуктивни образователни програми в музеи и галерии, които напоследък се предлагат.

Виктория Драганова

 

Докато повечето проекти във „Възможната институция“ могат да бъдат видени в Swimming Pool през цялата продължителност на проекта, някои от тях се реализират дигитално, като livestream включвания или като уъркшопове; очаквайте скоро повече информация. В рамките на проекта ще бъдат проведени освен това три разговора-импулси с участниците в него. Ще бъдат публикувани и текстове и есета на Ани Васева, Десислава Димова, Владия Михайлова и Виктория Драганова.

 

„Възможната институция“ се осъществява с подкрепата на програма „Визуални изкуства“ на Министерство на културата. През 2021 г. дейността на Swimming Pool, представяно от фондация “Син куб”, се осъществява с помощта на Национален фонд „Култура“.

 

© Swimming Pool и артистите, 2021. Снимки: Яна Лозева.