Focus Institutions

Възможната институция

Ина Валентинова
От натюрморта до ...

включете се в уъркшопи на 24 и 25 април, 15:00 - 16:30
участието е безплатно, записването препоръчително на ina.valentinova@yahoo.com

Целта на креативната работилница е да включи всеки, който има интерес към изследване на отношението и личния си начин на възприемане на изкуството, посредством един основен класически подход като рисуването на натюрморт. Чрез принципа на „предай нататък“ споделяме художествен опит, като заедно ще наблюдаваме, чувстваме, създаваме и позиционираме
в контекст.

Няма изисквания за възрастта или уменията на участниците; заинтригувани сме от максималното разширение на групата присъстващи и вярваме,че колкото по-различни сме, толкова по-обогатяващо ще е преживяването.

Образователните условия в страната са тема от артистичната практика на Ина Валентинова, като често работата ѝ реагира на националения контекст – България е страната с най-нисък бюджет за образование и най-висок процент на неграмотност в Европейския съюз (41 %), почти една трета от учениците в провинцията изобщо не посещават и не успяват да завършат училище. Възможно е да се застъпят повече педагогически програми в различните официални и неофициални институции, ако те възприемат образованието като липсващото звено в практиката си, като отговор на сериозната статистика за бедност в страната, а съвременните художествени институции могат да приложат творчески поетичен подход към нашите нужди за по-добро разбиране на света около нас.

 
 

Ина Валентинова е съвременна художничка, работеща в различни медии, в момента докторант по Методика на обучението по изобразително изкуство във Велико Търново, България. Учила е бакалавърска степен по Изящни изкуства и Текстилно изкуство и дизайн и магистърска степен по Арт терапия и Педагогика на изкуства в художествени академии в България, Румъния, Полша и Холандия, и има следдипломна квалификация по Фокусирана към решения кратка терапия. Обучението ѝ в София е подкрепено от алтернативни курсове като Кураторско училище на Swimmin Pool и Училище за млади съвременни художници организирано от Институт за съвременно изкуство, София. В практиката си тя е aрт терапевт към Международната организация по миграция, България и е била художествен асистент в Hip Hip Zine Library, София. Работи, преподава и създава работилници в областта на текстилното изкуство, уличното изкуство, живописта и графиката. В своите художествени произведения Ина се интересува от много теми, но главно от концепциите на анимизма, отношенията между хората и природата и духовността. Тя създава образи, които са ярки, жизнени и намекват меки утопични състояния, но въпреки това са породени от силна фрустрация от настоящата световна политическа и екологична ситуация. Природата в различните ѝ форми е силата, която движи фантастичните наративи на художничката. В нейните графики, живопис и текстилни пана се наблюдава смесица от културни, антропологични и религиозни препратки. Искреното духовно разкриване на авторката бива илюстрирано с цел да послужи като пример за наблюдаващите го, за да отразят образите от личното си въображение.